Over Fascinating: landbouw van de toekomst

In Groningen werken we aan de landbouw van de toekomst: een circulair systeem dat duurzaamheid, biodiversiteit, gezonde voeding en een verdienmodel voor de boeren met elkaar in balans brengt. Het programma draagt de naam Fascinating.

Nature-inclusive agriculture in the Netherlands

Het doel van het Fascinating is het realiseren van een circulair landbouwsysteem. Het heeft een gesloten stikstofsysteem en geen CO2-uitstoot. Fascinating is een open test- en innovatieprogramma dat boeren, bedrijven, kennisinstellingen en de gemeenschap met elkaar verbindt.

Fascinating is een programma van het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) in Amersfoort.

Fascinating: aanjager van de Nederlandse agrofood transitie

Het landbouwsysteem moet anders. Als er niets verandert, verliest het zijn bestaansrecht. Wij zijn ervan overtuigd dat het antwoord ligt in hoogwaardige, plantaardige eiwitten uit verschillende bronnen.

Waarom in Groningen?

Fascinating staat voor Food Agro Sustainable Circular Nature Technology in Groningen. Groningen heeft een unieke combinatie van ingrediënten waarmee de transitie naar een circulaire landbouw kan worden gemaakt:

  • De beschikbare landbouwgrond
  • Een goede industriële infrastructuur voor de verwerking van biomassa
  • De beschikbaarheid van duurzame energie
  • Hooggesplaatste kennisinstellingen
  • Een sterk ontwikkelde chemische industrie

Ons doel is een vitale bodem met gesloten kringlopen, waar gevarieerde flora en fauna leven.

Bewezen innovaties voor duurzame landbouw

Aan nieuwe ideeën en technologieën op het gebied van duurzame landbouw geen gebrek. Maar werken ze ook in de praktijk? Wij kijken naar innovaties die op kleine schaal al werken in de praktijk. Die groeibriljanten tillen we vervolgens naar ongekende schaalgrootte.

Fascinating draait dus om bewezen technologie. Op die manier kunnen we marktgericht nieuwe producten maken.

De hele keten: van gezonde bodem tot gebalanceerde voeding

Fascinating omvat de hele keten. Dat begint bij een vitale bodem en eindigt op het bord van de consument. Hoogwaardige voedingsstoffen zijn de sleutel om de landbouw duurzaam te maken.

Dat is dan ook ons uitgangspunt: de voedingsstoffen die een mens nodig heeft, zoals micro-nutriënten, eiwitten en vezels. En dat is precies het omgekeerde van de huidige benadering.

Partners

De vier grote landbouwcoöperaties (Agrifirm, Avebe, Cosun en FrieslandCampina), LTO Noord en de Provincie Groningen hebben de handen ineen geslagen in Fascinating. Samen met kennisinstelling UMCG en een aantal organisaties in de voedingsindustrie, chemische industrie en energiesector onderzoeken ze hoe de landbouwsector van de toekomst kan worden waargemaakt. Fascinating nodigt actief organisaties en maatschappelijke partijen uit om deel te nemen.

Door de unieke bundeling van krachten van de 4 grote coöperaties ontstaat de sterkst denkbare combinatie. Vanuit het perspectief van de individuele landbouwer zijn hierdoor alle spreekwoordelijke flanken gedekt. Of het nu gaat om gras, aardappelen, granen, melk of nieuwe akkerbouwgewassen. De samenwerking staat garant voor schaalgrootte die de implementatie mogelijk maakt.

Dit programma wordt mede gerealiseerd door Nationaal Programma Groningen en Provincie Groningen.