Fascinating: Maximale impact

Aan nieuwe ideeën en technologieën geen gebrek. Maar werken ze ook in de praktijk? Fascinating pakt innovaties op die op kleinere schaal al in de praktijk werken. Die groeibriljanten tilt Fascinating met uitgekiende logistiek en organisatie naar een ongekende schaalgrootte. Dat combineert maximale impact met minimale risico's.

Koolzaadvelden in Noord-Oost-Groningen

Bewezen

De wetenschap blijft voortdurend nieuwe kennis en technologie ontwikkelen. Maar pakt de maatschappij die nieuwe mogelijkheden ook op om daarmee in de praktijk nieuwe waarde te creëren? Soms wel, maar lang niet altijd. Het lijkt soms wel of de belangrijkste laatste stappen van innovatie niet worden gezet. Fascinating draait juist om bewezen technologie, waarmee al in eerdere projecten ervaring is opgedaan, zodat marktgericht nieuwe producten kunnen worden gemaakt.

De hele keten - omgekeerd

Fascinating omvat de hele keten. Die keten begint bij een vitale bodem met een gevarieerde begroeiing en eindigt op het bord van de consument. Producten met veel calorieën en weinig voedingsstoffen ondergraven op de lange termijn de gezondheid. Daarom zijn marktvraag en voedingsstoffen voor Fascinating de sleutels om de landbouw duurzaam te maken.

Het uitgangspunt om de keten in te richten zijn de voedingsstoffen die de mens nodig heeft: micro-nutriënten, eiwit en vezels. Dat is het omgekeerde van de huidige benadering. Bij deze nieuwe benadering zijn alle partijen in de productieketen betrokken. De boeren kunnen de gewassen telen die voedingsmiddelen opleveren die passen in een dieet waarmee een mens gezond oud kan worden. De boeren hebben daarmee een belangrijke rol in het geheel, maar voedingsmiddelenproducenten zullen ook aanhaken. Voor succes is het nodig dat de kosten en opbrengsten van investeringen eerlijk over de verschillende ketenpartijen worden verdeeld.

Alle moleculen

Het begint met marktvraag. Als die er is, moeten voor balans in de keten ook de logistiek en distributie op orde zijn. Voor het succesvol verwaarden van alle moleculen is het van belang om zoveel mogelijk gebruik te maken van de structuren en contacten die er al zijn. Of het nu hoofd-, zij- en reststromen zijn, maakt daarbij niet uit. Dat zijn eigenlijk verouderde termen. Het gaat erom dat alle moleculen hun nut bewijzen en bijdragen aan een optimaal economisch resultaat. Nieuwe partijen die hiaten kunnen invullen zijn daarbij van harte welkom.

Partners

De vier grote landbouwcoöperaties (Agrifirm, Avebe, Cosun en FrieslandCampina), LTO Noord en de Provincie Groningen hebben de handen ineen geslagen in Fascinating. Samen met kennisinstelling UMCG en een aantal organisaties in de voedingsindustrie, chemische industrie en energiesector onderzoeken ze hoe de landbouwsector van de toekomst kan worden waargemaakt. Fascinating nodigt actief organisaties en maatschappelijke partijen uit om deel te nemen.

Door de unieke bundeling van krachten van de 4 grote coöperaties ontstaat de sterkst denkbare combinatie. Vanuit het perspectief van de individuele landbouwer zijn hierdoor alle spreekwoordelijke flanken gedekt. Of het nu gaat om gras, aardappelen, granen, melk of nieuwe akkerbouwgewassen. De samenwerking staat garant voor schaalgrootte die de implementatie mogelijk maakt.

Dit programma wordt mede gerealiseerd door Nationaal Programma Groningen en Provincie Groningen.