Kringloopmest op maat

Het project ‘Kringloopmest op Maat’ is een meerjarige praktijkgerichte haalbaarheidsstudie naar het sluiten van de mineralenkringloop en reductie van kunstmestgebruik. Dit doen we door de inzet van ‘kringloopmest op maat’ bij 6 akkerbouwers in de provincie Groningen met drie verschillende bodemsoorten, lichte klei, zware klei en zand-dalgrond. Op basis van de bemestingsbehoefte van de akkerbouwer wordt kringloopmest op maat geproduceerd door regionale digestaat-mest bewerkers. 

De studie bij akkerbouwers moet in de praktijk aantonen dat kringloopmest op maat Goed voor de Bodem, Goed voor het Gewas én Goed voor de Boer is. Hierbij wordt het gebruik van kunstmest met minimaal 50% gereduceerd. Het sluiten van lokale mineralenkringlopen sluit goed aan bij het ontwikkelen van de kringlooplandbouw, waarbij emissies worden gereduceerd en de bodem wordt gevitaliseerd. Het vormt een onderdeel van het toekomstperspectief voor akkerbouwers. 

Het streven van dit project is om de akkerbouwers in Groningen (1000 stuks WUR 2015) zodanig te beïnvloeden dat zij 'Kringloopmest op Maat' als serieus alternatief gaan zien voor kunstmest. Daarvoor is doelgerichte kennisoverdracht van belang. Deze kennisdracht wordt al opgestart gedurende de studie om betrokkenheid en impact te vergroten. Het principe met, voor en door boeren vormt de basis van deze kennisoverdracht en gedragsbeïnvloeding. 

Kringloopmest op Maat is onderdeel van een groter programma. Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie

Wil je meer weten over het project ‘Kringloopmest op maat'? Neem dan contact op met Agata van Oosten (Program Manager) via agata.vanoosten@ispt.eu, of met Nadine Kool (Program Officer) via nadine.kool@ispt.eu.

Dit project wordt mede gerealiseerd door het Nationaal Programma Groningen.