Groene Mest Groningen

Omdat onze boeren dit vragen
Vertaling van de ontwikkeling van het circulaire landbouwsysteem van de toekomst naar het boerenerf


Projectleider: Linda Louwissen (Agrifirm)
Partners: Agrifirm, SPNA, ISPT-AFT
Associated partners: Biowad, PPS BeterBodemBeheer

Wanneer: juni 2021 t/m 2024

Opgave: Benutting van reststromen

Groningen loopt voorop in de ontwikkeling van het circulaire landbouwsysteem van de toekomst. Na 9 jaar intensieve proeven op proefboerderij Kollumerwaard te Munnekezijl (SPNA) kunnen we concluderen dat een landbouwsysteem met stikstofwinning door effectieve inzet van vlinderbloemigen en de verbouw van eiwitgewassen technisch gezien werkt. Er zijn géén externe stikstofbronnen nodig om gezonde en circulaire landbouwproducten te leveren aan de steeds kritischere consument die naast gezond eten ook minimale milieubelasting eist. In dit bewezen alternatieve landbouwsysteem floreert bodemgezondheid, is er een belangrijke bijdrage aan waterkwaliteit en er is significante emissiereductie (NOx). Wel moeten de opbrengsten omhoog.

Het Groene Mest Groningen project richt zich op de vertaling van het circulaire landbouwsysteem naar het boerenerf. Het bestaat uit 3 componenten 

  1. Verdere opschaling naar het boerenbedrijf 
  1. Praktijkproeven proefboerderij Kollumerwaard 
  1. Kennisdisseminatie naar boerenbedrijven in de regio 

Succesvolle kick-off bijeenkomst

Op 28 januari deelden we tijdens een online kick-off de opgedane kennis van de afgelopen 10 jaar met 30 boeren. Waarna we in gesprek zijn gegaan over deze kennis en de bruikbaarheid op de bedrijven. Inmiddels hebben 5 boeren zich aangemeld die de komende 3 jaar met Groene Mest aan de slag gaan.

Resultaten

De resultaten van het project behelzen de implementatie van het proof-of-concept op individuele boerenbedrijven, uitbreiding van het proof-of-principle (gesloten stikstofkringloop) naar beschikbaarheid van overige mineralen en kennisverspreiding in de regio middels kennissessies en bedrijfsbezoeken.

De eindrapportage van het project Groene Mest Groningen wordt verwacht in april 2024. Deze en tussentijdse rapportages worden gedeeld op deze projectpagina. Ze zijn gratis beschikbaar voor alle ondernemingen die in de betrokken landbouw actief zijn.

Meer informatie

Wil je meer weten over het project Groene Mest Groningen of heb je interesse in deelname? Neem dan contact op met Agata van Oosten (Program Manager) via agata.vanoosten@ispt.eu, of met Nadine Kool (Program Officer) via nadine.kool@ispt.eu.

Dit project wordt mede gerealiseerd door Nationaal Programma Groningen