Fascinating Living Lab

Om de realisatie van circulaire landbouw en de eiwittransitie te realiseren zijn nieuwe technologieën en ketenfiguraties nodig. Ook is kennis bij de nieuwe generatie werknemers in de landbouwsector essentieel. Hogescholen spelen hierbij een belangrijke rol. Daarom hebben Hogeschool Van Hall Larenstein en Hanzehogeschool de handen ineengeslagen en een omgeving gecreëerd waar studenten, docenten en lectoren werken aan praktijkgerichte en ondersteunende projecten voor het Fascinating programma: het Fascinating Living Lab (FACLAB).

Projectleider: Peter de Jong

Partners: Hogescholen Van Hall Larenstein, Hanzehogeschool

Een levensechte setting

Een Living Lab is een omgeving waarin verschillende partijen gezamenlijk werken aan innovatieve oplossingen in een levensechte setting. Het doel van het Fascinating Living Lab is om slagkracht, verbinding en inspiratie te creëren binnen het Fascinating programma door toegepast onderzoek en implementatie daarvan op hogescholen uit te laten voeren door studenten en docent-onderzoekers en de spelers in het veld. Het programma richt zich daarbij ook op de opleiding van de nieuwe generatie werknemers in de agrofood sector die ingebed zijn in circulariteit en duurzaamheid. 

Toepassingen

De hogescholen gaan in een periode van twee jaar onderzoeksvragen bij maatschappelijke organisaties, startups, landbouworganisaties en MKB-bedrijven ophalen. Vragen, die kunnen worden beantwoord door toegepast onderzoek binnen de onderwijsinstellingen. Afhankelijk van de aard van het onderzoek wordt de uitvoering gekoppeld aan moduleontwikkeling, minoren, stages en afstudeeropdrachten. Het Fascinating Living Lab maakt alle onderzoeksresultaten openbaar en verspreid deze, zodat een breed veld aan betrokkenen kan profiteren van de nieuwe inzichten. Op deze manier werken het bedrijfsleven en de kennisinstellingen intensief samen aan een duurzamere toekomst. 

Meer informatie 

Wil je meer weten over het project 'Fascinating Living Lab'? Neem dan contact op met Agata van Oosten (Program Manager) via agata.vanoosten@ispt.eu, of met Nadine Kool (Program Officer) via nadine.kool@ispt.eu.