Eiwitverwaarding uit Groningse gewassen

De gewassen die o.a. in Groningen geteeld en verwerkt worden, bevatten naast suiker en zetmeel nog een significant aandeel eiwit. Deze eiwitten zijn geschikt voor humane voeding, maar worden nog nauwelijks als zodanig gebruikt (<5%). De partners van Fascinating ontwikkelen én demonstreren een technologie waarbij minimaal 50% van het eiwit in de gewassen geschikt wordt gemaakt voor humane consumptie.

Eiwitten uit agrarische (zij)stromen

De realisatie van de productie van duurzame plantaardige eiwitten is een belangrijk onderdeel van Fascinating. Dit project heeft als doel om technologie te ontwikkelen die daaraan bijdraagt. De winning van eiwitten uit agrarische (zij)stromen staat nog in de kinderschoenen. Dit project wil laten zien dat het mogelijk is om op grote schaal duurzame plantaardige eiwitten te produceren met huidige en nieuwe technologieën. Hiermee vormt dit project de basis voor het project ‘verkenning eiwitfabriek Groningen’ waar de haalbaarheid en bijbehorende business case van een multifunctionele eiwitfabriek wordt onderzocht.

"Green protein op het startblok"
Eiwitverwaarding uit Groningse gewassen

Deelprojecten

Dit project is onderverdeeld in 3 deelprojecten:

  1. Eiwitvalorisatie in uitvoering: hier wordt onderzoek gedaan naar nieuwe grondstoffen, wordt de economische haalbaarheid en duurzaamheidswinst op basis van de resultaten uit de case studies vastgesteld, en wordt er gekeken naar het potentieel van andere gewassen binnen provincie Groningen.
  2. Casestudie aardappeleiwit: hier is het doel om een zo groot mogelijk aandeel van het binnen Avebe beschikbare aardappeleiwit geschikt te maken voor gezonde, nutritionele plantaardige voeding d.m.v. nieuwe technologie.
  3. Casestudie Rubisco: hier wordt ingezet op technologie ontwikkeling om met een zo hoog mogelijk rendement het hoge kwaliteit rubisco te winnen uit bietenblad en luzerne.

Eerste resultaten

Op dit moment zijn de case-studies met succes afgerond. Het blijkt inderdaad mogelijk om met nieuwe/verbeterde technologie de opbrengst én de waarde van plantaardige eiwitten te verhogen.

Meer informatie

Projectleider: Fred van de Velde (NIZO)

Partners: Agrifirm, Avebe, Cosun, FrieslandCampina, LTO-Noord, Invest-NL, NIZO, ISPT-AFT

Opgave: Energie-efficiënte en duurzame verwerking

Doorlooptijd: mei 2022 t/m juli 2024

Wil je meer weten over het project ‘Eiwitverwaarding uit Groningse gewassen’? Neem dan contact op met Agata van Oosten (Program Manager) via agata.vanoosten@ispt.eu of met Nadine Kool (Program Officer) via nadine.kool@ispt.eu.

Dit project wordt mede gerealiseerd door het Nationaal Programma Groningen.