In Groningen ligt de toekomst van de landbouw

Fascinating is een open innovatieprogramma dat (landbouw)bedrijven, kennisinstellingen en de samenleving verbindt. Samen werken we aan circulaire landbouw: duurzaam en met ruimte voor natuur, met gezonde voeding en gezonde opbrengst als resultaat.

De opgaven van Fascinating

De landbouw van de toekomst levert hoogwaardige, voedingsrijke gewassen, is duurzaam en circulair, verbouwt op een gezonde bodem en draagt bij aan het verdienvermogen van boeren. Om dit allemaal waar te maken, werkt het Fascinating programma aan 4 opgaven:

Opgave 1

Gezonde en gebalanceerde voeding

Opgave 2

Duurzame productie van nutritionele gewassen

Opgave 3

Energie-efficiënte en duurzame verwerking

Opgave 4

Benutting van reststromen

Groningen heeft de ingrediënten

Fascinating staat voor Food Agro Sustainable Circular Nature Technology in Groningen. Waarom in Groningen? Deze regio biedt niet alleen beschikbare landbouwgrond, maar ook een grootschalige industriële infrastructuur voor de verwerking van biomassa. Tel daarbij op de beschikbaarheid van duurzame energie, hooggeplaatste kennisinstellingen en een sterk ontwikkelde chemische industrie, en de uitkomst is compleet: Groningen heeft een unieke combinatie van alle benodigde ingrediënten om de toekomst van de landbouw te schrijven.

De toekomst van de landbouw begint in Groningen. Bijvoorbeeld met de ontwikkeling van hoogwaardige, plantaardige eiwitten voor gezonde voeding uit landbouwproducten vanuit het innovatieprogramma Fascinating. Hierin werken we samen aan actuele en toekomstige maatschappelijke uitdagingen op het gebied van voeding, biodiversiteit en landschap in combinatie met een goed inkomen voor de boer. Het programma draagt bij aan een natuurinclusief platteland: een provincie waarin economie en een gezonde, groene leefomgeving hand in hand gaan.

Partners

De vier grote landbouwcoöperaties (Agrifirm, Avebe, Cosun en FrieslandCampina), LTO Noord en de Provincie Groningen hebben de handen ineen geslagen in Fascinating. Samen met kennisinstelling UMCG en een aantal organisaties in de voedingsindustrie, chemische industrie en energiesector onderzoeken ze hoe de landbouwsector van de toekomst kan worden waargemaakt. Fascinating nodigt actief organisaties en maatschappelijke partijen uit om deel te nemen.

Door de unieke bundeling van krachten van de 4 grote coöperaties ontstaat de sterkst denkbare combinatie. Vanuit het perspectief van de individuele landbouwer zijn hierdoor alle spreekwoordelijke flanken gedekt. Of het nu gaat om gras, aardappelen, granen, melk of nieuwe akkerbouwgewassen. De samenwerking staat garant voor schaalgrootte die de implementatie mogelijk maakt.

Dit programma wordt mede gerealiseerd door Nationaal Programma Groningen en Provincie Groningen.